Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2016


Χρόνια σου πολλά κι ευτυχισμενα!

Χρόνια πολλά με αγάπη και υγεία!


Χρόνια Πολλά!!!

Για την γιορτή σου!

Οσιμάρτυρος Βίβου, Αγίου Ευδοξίου 6 Σεπτεμβρίου..giortazo.gr