Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016


Ευχές για :Φλωρέντιος, Φλωρέντης, Φλωρέντος, Φλορέντσος...13 Οκτωβρίου


Χρόνια σου πολλά!

Χρόνια πολλά για την γιορτή σου

Ευχές για:Ανδρόμαχος, Μάχος, Ανδρομάχη, Μάχη, Μαχούλα

12 Οκτωβρίου 2016 Αγίων Ανδρομάχης και Ανδρομάχου