Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2016

21 Δεκεμβρίου2016 Αγίου Θεμιστοκλέους, Αγίας Ιουλιανής μάρτυρος

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΘΕΜΗ ΙΟΥΛΙΑ ΤΖΟΥΛΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ GIF


Αγίου Ιγνατίου Θεοφόρου 20 Δεκεμβρίου