Ετικέτα: Ματθίλδη

14 Μαρτίου 🌹🌹🌹 Σήμερα γιορτάζουν

14 Μαρτίου 🌹🌹🌹 Σήμερα γιορτάζουν

14 Μαρτίου 🌹🌹🌹 Σήμερα γιορτάζουν οι: Βενέδικτος,Βενεδίκτη,Βενεδικτίνη,Βενεδικτίνα,Ευφράσιος, Ευφράσης,Ευφράσας,Φράσας,Φράσιος,Φράσης,Ματθίλντη,Ματίλντα,Ματθίλδη,Μαθίλδη,Θίλδη,Θίλδα,Τίτα   Οσίου Βενέδικτου, Αγίων Βασιλείου και Ευφρασίου