Μεγάλη Πέμπτη

Μεγάλη Πέμπτη   Μεγάλη Πέμπτη - Ο Μυστικός Δείπνος Εἰς τὸν Ἱερὸν Νιπτήρα Νίπτει Μαθητῶν…

0 Comments