Μεγάλη Τετάρτη

Μεγάλη Τετάρτη   Μεγάλη Τετάρτη - Της αλειψάσης τον Κύριον μύρω Γυνή, βαλοῦσα σώματι Χριστοῦ…

0 Comments