Οι δύο άγιοι προφήτες Ζαχαρίες.ΝΕΚΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΠΡΙΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ, ΔΕ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙΣ ΟΤΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙΣ (ΠΑΡΟΙΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ)

Ο αρχαίος άγιος προφήτης Ζαχαρίας της Παλαιάς Διαθήκης (από εδώ)Ο Προφήτης Ζαχαρίας είναι ο ενδέκατος της…

0 Comments