άνθος του Έαρος

Ένα δεντρί μονάχο του, σε πάρκο ανθισμένοσαν προσωπάκι Άνοιξης ξεπρόβαλλε δειλόοι αυλικοί ελάχιστοι κι ο…

0 Comments