09 Μαΐου 🌹🌹🌹 Σήμερα γιορτάζουν οι: Χριστόφορος, Χριστοφόρης, Φόρης, Χριστόφης, Χριστοφία, Χριστοφίνα, Ησαΐας

Αγίου Χριστοφόρου μάρτυρος, Προφήτου Ησαΐα Σήμερα γιορτάζουν οι : Χριστόφορος, Χριστοφόρης, Φόρης, Χριστόφης, Χριστοφία, Χριστοφίνα,…

0 Comments