Τρίτη, 6 Αυγούστου 2019

08 Αυγούστου 🌹🌹🌹Σήμερα γιορτάζουν οι: Μύρων, Μύρα, Μίρκα, Τριαντάφυλλος, Τριανταφύλλης, Φύλλης, Φύλλιος, Τριανταφυλλένιος, Τριανταφυλλιά, Φύλλη, Φύλλια, Φυλλιώ, Φυλλίτσα, Τριανταφυλλένια, Ρόζα

08 Αυγούστου 🌹🌹🌹Σήμερα γιορτάζουν οι: Μύρων, Μύρα, Μίρκα, Τριαντάφυλλος giortazo

Αγίου Μύρωνος επισκόπου Κρήτης, Νεομάρτυρος Τριαντάφυλλου από Ζαγοράς

Μύρων, Μύρα, Μίρκα

Μύρων, Μύρα, Μίρκα


Μύρων, Μύρα, Μίρκα giortazo

Μύρων, Μύρα, Μίρκα giortazo

Μύρων, Μύρα, Μίρκα giortazo

Μύρων, Μύρα, Μίρκα giortazo

Μύρων, Μύρα, Μίρκα giortazo

Μύρων, Μύρα, Μίρκα giortazo

Μύρων, Μύρα, Μίρκα giortazo


Μύρων, Μύρα, Μίρκα giortazo

Μύρων, Μύρα, Μίρκα giortazo

Μύρων, Μύρα, Μίρκα giortazo

Μύρων, Μύρα, Μίρκα giortazo

Τριαντάφυλλος, Τριανταφύλλης, Φύλλης, Φύλλιος, Τριανταφυλλένιος, Τριανταφυλλιά, Φύλλη, Φύλλια, Φυλλιώ, Φυλλίτσα, Τριανταφυλλένια, Ρόζα

Ρόζα giortazo

Ρόζα giortazo

Ρόζα giortazo

Ρόζα giortazo

Ρόζα giortazo

Ρόζα giortazo

Τριανταφυλλένιος, Τριανταφυλλιά,Τριανταφυλλένια giortazo


Τριανταφυλλένιος, Τριανταφυλλιά,Τριανταφυλλένια giortazo

Τριανταφυλλένιος, Τριανταφυλλιά,Τριανταφυλλένια giortazo

Τριανταφυλλένιος, Τριανταφυλλιά,Τριανταφυλλένια giortazo

Τριανταφυλλένιος, Τριανταφυλλιά,Τριανταφυλλένια giortazo

Τριανταφυλλένιος, Τριανταφυλλιά,Τριανταφυλλένια giortazo

Τριανταφυλλένιος, Τριανταφυλλιά,Τριανταφυλλένια giortazo

Τριανταφυλλένιος, Τριανταφυλλιά,Τριανταφυλλένια giortazo

Τριανταφυλλένιος, Τριανταφυλλιά,Τριανταφυλλένια giortazo

Τριανταφυλλένιος, Τριανταφυλλιά,Τριανταφυλλένια giortazo

Τριαντάφυλλος giortazo

Τριαντάφυλλος giortazo

Τριαντάφυλλος giortazo

Τριαντάφυλλος giortazo

Τριαντάφυλλος giortazo

Φυλλίτσα giortazo

Φυλλίτσα giortazo

Φυλλίτσα giortazo

Φυλλίτσα giortazo

Φύλλης

Φυλλιώ

Φυλλιώ

Φυλλιώ

Φυλλιώ giortazo

Φυλλιώ giortazo

Φυλλιώ giortazo

Φυλλιώ giortazo

Φυλλιώ giortazo

08 Αυγούστου 🌹🌹🌹Σήμερα γιορτάζουν οι: Μύρων, Μύρα, Μίρκα, Τριαντάφυλλος giortazo

08 Αυγούστου 🌹🌹🌹Σήμερα γιορτάζουν οι: Μύρων, Μύρα, Μίρκα, Τριαντάφυλλος giortazo


08 Αυγούστου 🌹🌹🌹Σήμερα γιορτάζουν οι: Μύρων, Μύρα, Μίρκα, Τριαντάφυλλος giortazo

08 Αυγούστου 🌹🌹🌹Σήμερα γιορτάζουν οι: Μύρων, Μύρα, Μίρκα, Τριαντάφυλλος giortazo

08 Αυγούστου 🌹🌹🌹Σήμερα γιορτάζουν οι: Μύρων, Μύρα, Μίρκα, Τριαντάφυλλος giortazo

08 Αυγούστου 🌹🌹🌹Σήμερα γιορτάζουν οι: Μύρων, Μύρα, Μίρκα, Τριαντάφυλλος giortazo

08 Αυγούστου 🌹🌹🌹Σήμερα γιορτάζουν οι: Μύρων, Μύρα, Μίρκα, Τριαντάφυλλος giortazo


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου