ΧΡΗΣΤΟ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΧΡΥΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

  Δέσποινα, Δέσπω, Ντέπη, Πέπη, Ζέπω *

Αφήστε μια απάντηση