ΙΟΥΝΙΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΡΙΝΟ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟ

ΙΟΥΝΙΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΡΙΝΟ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟ
Στο
τρίτο δεκαήμερο του μήνα συμβαίνει και το θερινό ηλιοστάσιο ή η θερινή
τροπή του Ήλιου,

το επονομαζόμενο «λιοτρόπι» από το λαό μας, εξ ου και η
ονομασία του Ιουνίου ως «Λιοτρόπη».

 

Πράγματι, στις 21-22 Ιουνίου ο
Ήλιος φτάνει στο βορειότερο σημείο της εκλειπτικής και αρχίζει να
κατέρχεται και πάλι «τρεπόμενος» προς τον ισημερινό. Το σημείο αυτό
ονομάζεται θερινό τροπικό σημείο ή απλώς θερινή τροπή, επειδή ο Ήλιος
τρέπεται και πάλι προς τον ισημερινό και από την ημέρα αυτή αρχίζει το
καλοκαίρι.

 

Επειδή, μάλιστα, για μερικές μέρες πριν και μετά τη θερινή
τροπή ο Ήλιος φαίνεται να αργοστέκει πάνω στην εκλειπτική σαν να είναι
έτοιμος να σταματήσει, το θερινό τροπικό σημείο ονομάζεται επίσης και
θερινό ηλιοστάσιο.

 

ΙΟΥΝΙΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΡΙΝΟ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟ

Πριν
από 2.000 χρόνια το σημείο του θερινού ηλιοστασίου βρισκόταν στον
αστερισμό του Καρκίνου, γι’ αυτό και ο Βόρειος Τροπικός Κύκλος ο οποίος
διέρχεται από το σημείο αυτό ονομάστηκε «Τροπικός του Καρκίνου».

 

Μετά τη
θερινή τροπή, ο Ήλιος αρχίζει να κατεβαίνει προς το Νότο, άρα
«καρκινοβατεί», δηλαδή κάνει μια οπισθοδρομική κίνηση σαν τον κάβουρα.
Φυσικά, σήμερα, λόγω της μετάπτωσης των ισημεριών, το σημείο του θερινού
ηλιοστασίου βρίσκεται στον αστερισμό των Διδύμων, ενώ ο Ήλιος
εισέρχεται στον αστερισμό του Καρκίνου στις 21 Ιουλίου και παραμένει
εκεί επί 21 ημέρες, μέχρι τις 11 Αυγούστου.
 

Στις
24 Ιουνίου έχουμε τη γενέθλια εορτή του Αϊ-Γιάννη του Προδρόμου: «Τ’
Αϊ-Γιαννιού του Λαμπαδάρη», εξ ου και το όνομα που δίνεται στον Ιούνιο
«Αϊ-Γιαννίτης» ή «Αγιογιαννίτης».

  Δεν σε κατηγορώ που μπήκες ανάμεσά μας. Σε κατακρίνω που ήθελες να στερήσεις απ’ το παιδί μας, τον πατέρα του

 

Η γιορτή του είναι ταυτισμένη με δυο
κύκλους εθίμων: με τον Κλήδονα και τις φωτιές που ανάβουν την παραμονή.
Εξ ου και οι προσωνυμίες «Φανιστής» και «Ριζικάρης», αλλά και «Ριγανάς»,
επειδή εκείνη την ημέρα μάζευαν ρίγανη.

 

Πηγή: http://my-mosxato.blogspot.com

 

%d