Άγιο πνεύμα: ο παράκλητος

Στο κατά Ιωάννη ευαγγέλιο κεφάλαια 14 έως 16, βρίσκουμε τον Ιησού, λίγο πριν την σύλληψη Του από τους Ιουδαίους, να δίνει ενθάρρυνση και οδηγίες της τελευταίας στιγμής στους μαθητές Του.


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Δεν θα ήταν πια άλλο μαζί τους. Θα τον έβλεπαν βεβαίως και πάλι μετά την ανάσταση, όμως μόνο προσωρινά, μέχρι την ανάληψη. Το γεγονός ότι ο Ιησούς θα πήγαινε στον Πατέρα Του και επομένως δεν θα ήταν πλέον σωματικά παρών θα σήμαινε κανονικά ότι θα τους άφηνε μόνους. Εκτός και αν έστελνε αντικαταστάτη, κάποιον δηλαδή που θα τον αναπλήρωνε. 

Εκτός δηλαδή αν κατά κάποιο τρόπο επέστρεφε σ’ αυτούς με κάποια «άλλη μορφή». Και αυτό ακριβώς είναι που, όπως θα δούμε, συνέβη! Πως; Μέσω του παράκλητου (παράκλητος σημαίνει «ο σε βοήθεια καλούμενος, βοηθός», [Δ. Δημητράκου: «Μέγα Λεξικό όλης της Ελληνικής γλώσσας», σελ. 5444]), του αγίου πνεύματος. 
Αυτός, ο παράκλητος, πραγματικά αναπληρώνει τον Ιησού κάνοντας ότι ο Χριστός θα έκανε αν ήταν σωματικά παρών με τον κάθε ένα από τους μαθητές του. Αναφερόμενος σε μαθητές, δεν εννοώ εδώ μόνο εκείνους που ήταν παρόντες την κρίσιμη εκείνη νύχτα στον κήπο της Γεσθημανής. Πέρα από αυτούς και πολύ περισσότερο εννοώ εμάς! Κανένας από εμάς δεν συνάντησε τον Ιησού σαρκικά, όπως οι πρώτοι μαθητές. 
Κι όμως λόγω του Παράκλητου, λόγω του αγίου πνεύματος, Αυτός είναι το ίδιο κοντά μας, σαν να ήταν σωματικά παρών. Να τι είπε στους μαθητές Του αναφορικά με το άγιο πνεύμα:

Κατά Ιωάννη 14:15-18

«Αν με αγαπάτε, φυλάξτε τις εντολές μου. Και εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα, και θα σας δώσει έναν άλλον Παράκλητο, για να μένει μαζί σας στον αιώνα, το Πνεύμα της αλήθειας, το οποίο ο κόσμος δεν μπορεί να λάβει, επειδή δεν το βλέπει ούτε το γνωρίζει. Εσείς, όμως, το γνωρίζετε, επειδή μένει μαζί σας, και μέσα σας θα είναι. Δεν θα σας αφήσω ορφανούς. Έρχομαι σε σας.»

  Χρόνια Πολλά! (Κάρτες)


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Το άγιο πνεύμα περιγράφεται σαν «ένας άλλος παράκλητος». Αν και ο Ιησούς θα έφευγε, δεν θα τους άφηνε μόνους. Θα έστελνε ΕΝΑΝ ΑΛΛΟ παράκλητο. Θα έστελνε δηλαδή αντικαταστάτη, κάποιον που θα τον αναπλήρωνε. Αν και σωματικά δεν θα ήταν πλέον άλλο παρών μαζί τους, θα ήταν ωστόσο πνευματικά παρών μέσω του Παράκλητου. 

Μ’ άλλα λόγια το να έχει κανείς το Άγιο Πνεύμα είναι πραγματικά σαν να έχει τον Ιησού. Και το άγιο πνεύμα κάνει για εκείνους που ακολουθούν τον Ιησού, ότι ο Ιησούς έκανε για τους μαθητές Του όταν ήταν σωματικά παρών μαζί τους, δηλαδή τους διδάσκει, τους οδηγεί, τους νουθετεί, τους παρηγορεί. Γι’ αυτό και ονομάζεται «ένας άλλος Παράκλητος». 
Ο πρώτος παράκλητος ήταν ο Ιησούς στην φυσική του παρουσία. Μερικές μέρες μετά την ανάληψη του Ιησού, ο δεύτερος παράκλητος, ο «άλλος παράκλητος», ο αναπληρωτής για τον Ιησού, τον πρώτο παράκλητο, ήρθε. Όπως κάποιος σχολιαστής αναφέρει:

«Ο Ιησούς, όσο ήταν σωματικά παρών ήταν για τους μαθητές, σύμβουλος, οδηγός και φίλος. Τους νουθετούσε, υπέμενε υπομονετικά με την άγνοια και τις προκαταλήψεις τους και ήταν η παρηγοριά τους σε ώρα ανάγκης. Όμως τώρα θα τους άφηνε … 

Ο άλλος Παράκλητος θα δίνονταν σαν αναπληρωτής για την απουσία Του, καθώς και για να κάνει ότι ο Ιησούς θα έκανε αν έμενε σωματικά παρών μαζί τους. Και από αυτό μπορούμε, τουλάχιστον μερικώς, να καταλάβουμε ποια είναι η δουλειά, η αποστολή του αγίου πνεύματος. Είναι να δώσει στους πιστούς την οδηγία και την παρηγοριά που η φυσική παρουσία του Ιησού θα έδινε… » (Albert Barnes‘ Notes on the Bible).

  Ευχές για:Αδαμάντιος, Αδάμος, Αδάμης, Αδάμας, Διαμαντής, Αδαμαντία, Αμάντα, Άντα, Διαμαντούλα, Διαμάντω, Ρουμπίνη

Επομένως αγαπητέ αδελφέ και αδελφή εν Χριστώ: δεν έχεις αφεθεί μόνος. Ο Χριστός δεν είναι κάπου μακριά σου. Είναι πολύ κοντά σου. Ο Ιησούς μέσω του παράκλητου, μέσω του αγίου πνεύματος, είναι μέσα σου! Όπως η προς Κολοσσαείς 1:26/27 μας λέει:

«το μυστήριο που ήταν κρυμμένο από τους αιώνες και από τις γενεές, τώρα όμως φανερώθηκε στους αγίους του. Στους οποίους ο Θεός θέλησε να φανερώσει, ποιος είναι ο πλούτος της δόξας τούτου τού μυστηρίου στα έθνη, που είναι ο Χριστός μέσα σας, η ελπίδα της δόξας.»

Ο Χριστός είναι ΜΕΣΑ ΣΟΥ αγαπητέ αδελφέ και αδελφή. Ο παράκλητος είναι μέσα σου! Και γιατί είναι εκεί; Για να κάνει όλα όσα ο Χριστός θα έκανε σε εκείνους που τον ακολουθούν, στους μαθητές Του, αν ήταν σωματικά παρών. Ο Κύριος περιέγραψε την αποστολή του αγίου πνεύματος ως εξής:

Κατά Ιωάννη 14:26

«Και ο Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο, που ο Πατέρας θα στείλει στο όνομά μου, εκείνος θα σας τα διδάξει όλα, και θα σας υπενθυμίσει όλα όσα είπα προς εσάς.»

Κατά Ιωάννη 15:26

«Όταν, όμως, έρθει ο Παράκλητος, που εγώ θα στείλω σε σας από τον Πατέρα, το Πνεύμα της αλήθειας, που εκπορεύεται από τον Πατέρα, εκείνος θα δώσει μαρτυρία για μένα.»

Κατά Ιωάννη 16:7

«Εγώ, όμως, σας λέω την αλήθεια. Σας συμφέρει να αναχωρήσω εγώ. Επειδή, αν δεν αναχωρήσω, ο Παράκλητος δεν θα ρθει σε σας. Αλλά, αφού αναχωρήσω, θα τον στείλω σε σας.»

Το να έχει κανείς το άγιο πνεύμα είναι καλύτερο, «πιο συμφέρων» ακόμα και από αν ο Ιησούς παρέμενε σωματικά παρών στην Γη!

  Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Κατά Ιωάννη 16:8-15

«Και όταν έρθει εκείνος [αναφέρεται στο άγιο πνεύμα], θα ελέγξει τον κόσμο για αμαρτία, και για δικαιοσύνη, και για κρίση. Για αμαρτία μεν, επειδή δεν πιστεύουν σε μένα. για δικαιοσύνη δε, επειδή πηγαίνω στον Πατέρα μου, και δεν με βλέπετε πλέον. Για κρίση μάλιστα, επειδή ο άρχοντας τούτου τού κόσμου έχει κριθεί. Έχω πολλά ακόμα να σας πω, όμως δεν μπορείτε τώρα να [τα] βαστάζετε. Αλλά, όταν έρθει εκείνος, το Πνεύμα της αλήθειας, θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. 

Επειδή, δεν θα μιλήσει από τον εαυτό του, αλλά θα μιλήσει όσα πρόκειται να ακούσει, και θα σας αναγγείλει τα μέλλοντα. Εκείνος θα δοξάσει εμένα, επειδή από το δικό μου θα πάρει, και θα το αναγγείλει σε σας. Όλα όσα έχει ο Πατέρας, είναι δικά μου. Γι’ αυτό σας είπα ότι, από το δικό μου θα πάρει, και θα σας το αναγγείλει.»

Αυτή είναι η υπέροχη αποστολή και η υπέροχη πραγματικότητα του αγίου πνεύματος.

https://plus.google.com/+AnastasiosKioulachoglou?rel=author

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *