Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017 🌹🌹🌹🌹Σήμερα γιορτάζουν οι: Αβέρκιος, Αβερκία

  13 Φεβρουαρίου 2018🌹🌹🌹Σήμερα γιορτάζουν οι: Πρίσκιλλα, Πρισίλλα

Αφήστε μια απάντηση