Η προστασία της Παναγίας

Η προστασία της Παναγίας

Το παρακάτω έγγραφο αποτελεί έγγραφο του Άγγλου πρεσβευτή στην Ελλάδα την εποχή του πολέμου Michael Palairet, που στάλθηκε από τη Βρετανική Πρεσβεία της Αθήνας, προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Αγγλίας.

Κύριε μου.

Εις την επιστολήν μου Nο 293 της 23ης Νοεμβρίου, ανέφερα την ευρέως παραδεχομένην πίστην εδώ ότι ο ελληνικός στρατός απολαμβάνει της ιδιαιτέρας προστασίας της Παναγίας της Τήνου και ότι οι νίκες του, οι οποίες δύνανται ασφαλώς να ονομαστούν θαυματουργικές, οφείλονται εις την επέμβασίν της.


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Αυτή η πίστις έχει γίνει τώρα πεποίθηση και υπάρχουν αναρίθμητες ιστορίες της παρουσιάσεως της Ευλογημένης Παρθένου εις στρατιώτας εις το μέτωπον, ενθαρρύνοντάς τους εις την μάχην, με υποσχέσεις ότι η ιεροσυλία που έγινε από τους Ιταλούς εις τον Ναόν της κατά την εορτήν της Κοιμήσεως θα ετιμωρείτο από μία μεγάλη ήττα…

Φαίνεται ασύνηθες ν’ αφιερώνω μία επίσημη επιστολή σε τοιούτο θέμα, αλλά, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η πεποίθηση ότι υποστηρίζεται από υπερφυσική βοήθεια έχει συμβάλει πολύ εις την ενθάρρυνσιν του Έλληνος στρατιώτου, εις την ακούραστον επιδίωξίν του διά νίκην, και του Ελληνικού λαού εις τον ενθουσιασμόν του διά τον πόλεμον…
Η επίθεση κατά της «Έλλης» στην Τήνο απεδείχθη πράγματι ένα σοβαρό λάθος, διά το οποίον πρέπει να μετανοούν οι Ιταλοί τώρα σκληρά.

Όχι μόνον ένωσε την Ελλάδα, την εβοήθησε από την αρχή με την πεποίθησιν ότι τα όπλα της εβοηθούντο θαυματουργικώς – μία πεποίθηση η οποία εις αυτήν την χώραν των ισχυρών και βαθέων θρησκευτικών παραδόσεων έχει ανεκτίμητη αξία.


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Έχω την τιμήν να παραμένω με τον μεγαλύτερον σεβασμόν. Κύριε μου.
Ο πλέον ταπεινός και πλέον πιστός υπηρέτης Σας.
πηγή: Μερόπης Σπυροπούλου, «Στην εποποιία του 1940-41 με πίστη, αποσπάσματα από γραπτές μαρτυρίες», Εκδόσεις Διδαχή 2009.

Αφήστε μια απάντηση