Η δύναμη της πίστης και της θέλησης υπερνικά κάθε δυσκολία
%d