Εορτάζοντες την 16ην του μηνός Ιανουαρίου

Εορτάζοντες την 16ην του μηνός Ιανουαρίου

Εορτάζοντες την 16ην του μηνός Ιανουαρίου

 

ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΕΥΣΙΠΠΟΣ, ΕΛΑΣΙΠΠΟΣ, ΜΕΣΙΠΠΟΣ & ΝΕΟΝΙΛΛΗ
Ο ΑΓΙΟΣ ΔΑΝΑΞ ο Αναγνώστης
Ο ΑΓΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ νέος ίερομάρτυρας
Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ νεομάρτυρας. ο εν Μυτιλήνη
ΟΙ ΟΣΙΟΙ ΡΩΜΥΛΟΣ, ο Αγιορείτης, Μαθητής Αγίου Γρηγορίου του Σιναΐτου, και οι συν αύτω:
ΝΕΣΤΩΡ,
ΜΑΡΤΙΝΟΣ.
ΔΑΝΙΗΛ,
ΣΙΣΩΗΣ,
ΖΩΣΙΜΑΣ και ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (+14ος αι.).
Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ της Τότμα.

Εορτάζοντες την 16ην του μηνός Ιανουαρίου

Αναλυτικά

ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

Την ημέρα αυτή προσκυνείται ή τίμια άλυσίδα, πού ο απόστολος Πέτρος δέχτηκε για τη δόξα του Χριστού με προσταγή του τετράρχη Ηρώδη, καθώς ο ευαγγελιστής Λουκάς ιστορεί στο 12ο κεφάλαιο των Πράξεων. Ή αλυσίδα αυτή λοιπόν, πού έπεσε με την Ι εμφάνιση θείου αγγέλου, πήρε άγιαστική και “θαυματουργική χάρη, ώστε να θεραπεύει αυτούς πού την προσκυνούσαν με πίστη, από τα δεσμά κάθε κακής ασθένειας.

Κατόπιν οί χριστιανοί πού την πήραν, την παρέδιδε ο ένας στον άλλο διαδοχικά για να μη χαθεί. Ύστερα από χρόνια οι ευσεβείς βασιλείς την έφεραν στην Κωνσταντινούπολη, όπου και την τοποθέτησαν στο ναό του αποστόλου Πέτρου.

Απολυτίκιον. Ηχος δ’.

Την Ρώμην μή λιπών, προς ημάς έπεδήμησας, δι’ ών έφόρεσας τιμίων άλύοεων, των Αποστόλων πρωτόθρονε’ άς έν πίστει προοκυνούντες δεόμεθα, ταίς προς Θεόν πρεσβίαις σου, δώρησαι ήμίν το μέγα έλεος.

 

0Ι ΑΓΙΟΙ ΠΕΥΣΙΠΠΟΣ, ΕΛΑΣΙΠΠΟΣ, ΜΕΣΙΠΠΟΣ & ΝΕΟΝΙΛΛΗ

Ή γιαγιά και ο παππούς, όταν συνυπάρχουν αρμονικά μέσα στην οικογένεια των παιδιών τους, μπορούν να επηρεάσουν πολλά μέλη της προς το θεάρεστο δρόμο. Οι Πεύσιππος, Έλάσιππος και Μέσιππος ήταν αδέλφια τρίδυμα, από την Καππαδοκία. Είχαν ειδικότητα να ημερώνουν και να Ιππεύουν άγρια άλογα, πατροπαράδοτη δε θρησκεία είχαν την ειδωλολατρική. Ή γιαγιά τους όμως Νεονίλλη πίστευε στο Χριστό.

  Το Ευαγγέλιο 09 Οκτωβρίου – Άγιος Ιάκωβος του Αλφαίου, ο Απόστολος

Με την επιρροή πού είχε πάνω στα εγγόνια της, κατάφερε να τα φέρει στην αληθινή θρησκεία. Ή αλλαγή αυτή της πίστης των τριών αδελφών δεν αργεί να γίνει γνωστή. Πιέζονται να αρνηθούν το Χριστό, αλλά και οι τρεις με θάρρος επανειλημμένα Τον ομολογούν. Τότε, ανάβουν φωτιά και τους φέρνουν μπροστά στις φλόγες, πού υψώνονταν τεράστιες, φοβερές και παμφάγες. Όμως, τα τρία παλικάρια δε λυγίζουν και ξανά ομολογούν Χριστόν Έσταυρωμένον, οπότε αλύπητα, έναν-έναν τους ρίχνουν στη φωτιά και οι φλόγες κατέφαγαν και τους τρεις.

Άλλ’ οι ψυχές τους πήγαν εκεί, όπου ή προαπόλαυση των ανέκφραστων αμοιβών είναι λαμπρότερη από τη φωτιά πού αποτέφρωσε τα σώματα τους. Ή γιαγιά τους, όταν έμαθε το μαρτύριο των εγγονών της, δάκρυσε μεν, αλλά και καμάρωσε. Ευχήθηκε, μόνο, να τελειώσει και τη δική της ζωή έτσι θεάρεστα.

 

Ο ΑΓΙΟΣ ΔΑΝΑΞ ο Αναγνώστης

Καταγόταν από την Αυλώνα του Ιλλυρικού, δηλαδή την Αλβανία. Όταν κάποτε οι άπιστοι θέλησαν να λεηλατήσουν την εκεί χριστιανική εκκλησία, αυτός πρόλαβε και φύλαξε τα Ιερά σκεύη της Αγίας Τράπεζας. Εκείνοι τον συνέλαβαν και τον πίεζαν να προσκυνήσει τα είδωλα. Άλλ’ ο καλός στρατιώτης του Χριστού αρνήθηκε.

Γενναίος και απτόητος, έπεσε από τα χτυπήματα τους κατακρεουργημένος. Φύλαξε όμως τίμια και υπερήφανα την πίστη του, χωρίς να εγκαταλείψει τη σημαία της ούτε στιγμή.

 

Ο ΑΓΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ νέος ίερομάρτυρας

Καταγόταν από το χωριό Γάμπροβο της επαρχίας Τυρνόβου της Βουλγαρίας. Ήλθε στο Άγιον Όρος, όπου μόνασε στο Σέρβικο μοναστήρι του Χιλιανταρίου και εκεί έγινε Ιερομόναχος. Αργότερα οι Πατέρες του μοναστηρίου τον έστειλαν στην πόλη Σφιστόβι της Βουλγαρίας, Όπου υπήρχε μετόχι της Μονής, με προοπτική να επιστρέψει σ’ αυτή αφού τελειώσει την αποστολή του στη Βουλγαρία, πού ήταν ή απόδοση των οφειλών ενός Τούρκου σ’ αυτόν για το μετόχι της Μονής.

  Εορτάζοντες την 26ην του μηνός Αυγούστου

Άλλ’ ο κακόπιστος Τούρκος συκοφάντησε τον μάρτυρα, ότι είχε σχέσεις με μωαμεθανίδα γυναίκα. Και κοντά σ’ αυτό, 6ρήκε την ευκαιρία και άρπαξε την περιουσία του μετοχίου και τον ‘ίδιο τον Δαμασκηνό έσυρε βίαια στον κριτή. Παρά τις αντιρρήσεις του κριτή, οι παριστάμενοι ψευδομάρτυρες πέτυχαν την θανατική του καταδίκη με αγχόνη.

Παρά τις επίμονες προτάσεις των Τούρκων, να ασπασθεί τον Ισλαμισμό, για να γλιτώσει τη ζωή του, ο Δαμασκηνός παρέμεινε σταθερός στην πίστη του. Έτσι στις 16 Ιανουαρίου 1771, δέχτηκε τον μαρτυρικό θάνατο με αγχόνη αφού πρώτα προσευχήθηκε.

 

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ νεομάρτυρας. ο εν Μυτιλήνη

Ό νεομάρτυρας αυτός δεν αναφέρεται από τους Συναξαριστές. Για πρώτη φορά γίνεται λόγος για τον νεομάρτυρα αυτόν από τον Χρυσόστομο Παπαδόπουλο. Δυστυχώς ο Ιστορικός αυτός δεν αναφέρει την πηγή, πού πήρε την πληροφορία αυτή. Αναφέρει σχετικά:

“Κατά το αυτό έτος μαρτυρικώς έτελειώθη ο Νικόλαος ο Μυτιληναίος, τη δε 16 Ιανουαρίου 1771 ο Ιερομάρτυς Δαμασκηνός (σχετικά αναφέραμε πιο πάνω), αγιορείτης μοναχός…”. Έτσι ο αντιθετικός σύνδεσμος “δέ”. ένισχύει την άποψη, Ότι την ημερομηνία του μαρτυρίου του αγίου αυτού πρέπει να αναζητήσουμε σε άλλη εκτός της 16ης Ιανουαρίου. Με την επιφύλαξη αυτή καταχωρούμε τον νεομάρτυρα αυτόν στο Αγιολόγιο.

 

ΟΙ ΟΣΙΟΙ ΡΩΜΥΛΟΣ, ο Αγιορείτης, Μαθητής Αγίου Γρηγορίου του Σιναΐτου, και οί συν αύτω: ΝΕΣΤΩΡ, ΜΑΡΤΙΝΟΣ. ΔΑΝΙΗΛ, ΣΙΣΩΗΣ, ΖΩΣΙΜΑΣ και ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (+14ος αι.).

Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ της Τότμα.

Βόλογκντα Ρωσίας. Δια Χριστόν σαλός.

 

http://www.pigizois.net/

 

Δείτε κι άλλα θέματα ΕΔΩ

 

Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook και ακολουθήστε μας στο Twitter και στο Instagram

Ευχαριστούμε για την επίσκεψη. Με αγάπη

Αφήστε μια απάντηση