Εορτάζοντες την 18ην του μηνός Μαρτίου

Εορτάζοντες την 18ην του μηνός Μαρτίου

 

Εορτάζοντες την  18ην του μηνός Μαρτίου

Ο ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ Αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΡΟΦΙΜΟΣ και ΕΥΚΑΡΠΙΩΝ

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΥΡΙΟΙ (10.000) ΜΑΡΤΥΡΕΣ

Ο ΟΣΙΟΣ ΑΝΑΝΙΑΣ ο Θαυματουργός

Ο ΑΓΙΟΣ ΕDWARD  (Άγγλος)

Εορτάζοντες την 18ην του μηνός Μαρτίου

Αναλυτικά

Ο ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ Αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων

Ό Κύριλλος αποτελεί μια από τις λαμπρότερες φυσιογνωμίες των Πατέρων και Διδασκάλων της Εκκλησίας μας. Γεννήθηκε στην Ιερουσαλήμ, περίπου το 312-315. Το 334 έγινε διάκονος και τον επόμενο χρόνο ο Μάξιμος, επίσκοπος Ιεροσολύμων, τον χειροτόνησε πρεσβύτερο. ο Κύριλλος από τότε διαπρέπει για τις θεολογικές του γνώσεις και τον ορθόδοξο ζήλο του.

Γι΄ αυτό και του ανατίθεται στην επισκοπή Ιεροσολύμων να κηρύττει το θείο λόγο και να διδάσκει τους κατηχουμένους. Το 351 ο Μάξιμος πεθαίνει και τότε ο Θεός αξιώνει τον Κύριλλο να χειροτονηθεί επίσκοπος Ιεροσολύμων. Αυτός, όμως, δεν αναπαύεται στις δάφνες του. Άλλα πολλαπλασιάζει τους κόπους του για την Εκκλησία. Και αναδεικνύεται ποιμήν και διδάσκαλος “προς καταρτισμόν των αγίων εις έργον διακονίας, εις οίκοδομήν του σώματος του Χριστού”1.

Δηλαδή, με σκοπό να καταρτίζονται οι χριστιανοί και να επιτελείται έργο διακονίας, πού οικοδομεί το σώμα του Χριστού. ο Κύριλλος τρεις φορές έξορίσθηκε (το 357, 360 και 367) για το ορθόδοξο φρόνημα του και υπέστη πολλές κακοπάθειες (από τους άρειανίζοντες αυτοκράτορες Κωνστάντιο και Ούάλη). Το 386 πεθαίνει, αφήνοντας πίσω του μια ακμάζουσα Εκκλησία Ιεροσολύμων. Επίσης, πολλά θεολογικά συγγράμματα, πού το κυριότερο είναι οι 23 λεγόμενες κατηχήσεις.

1. πρός’Εφεσίους, δ’ 12.

Απολυτίκιο. Ήχος γ’. Την ωραιότητα.

Στολήν την ένθεον, άμφιεσάμενος, στύλος ολόφωτος, ώφθης της πίστεως, των Αποστόλων εν Σιών την χάριν κεκληρωμένος· όθεν ένδιέπρεψας, ευσέβειας τοις δόγμασι, και πιστώς έσκόρπισας, της σοφίας το τάλαντον. Και νυν υπέρ ημών έκδυσώπει, Κύριλλε Πάτερ Ίεράρχα.

  Εορτάζοντες την  12ην του μηνός Νοεμβρίου

 

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΡΟΦΙΜΟΣ και ΕΥΚΑΡΠΙΩΝ

Ήταν στρατιώτες και οι δύο στη Νικομήδεια και έζησαν στα χρόνια του Διοκλητιανου. Ειδωλολάτρες στην αρχή, εδίωκαν σκληρά τους χριστιανούς, συνέπρατταν μάλιστα στις φυλακίσεις και τους βασανισμούς τους. Άλλ’ ο Χριστός έκανε το θαύμα του και επί των διωκτών αυτών. Ή χάρη Του άνοιξε τα μάτια τους και τους έφερε στην πίστη Του.

Ένθερμοι δε τώρα χριστιανοί και κήρυκες του Λυτρωτή τους, διαλαλούσαν ελεύθερα το όνομα Του και προσπαθούσαν να πολλαπλασιάζουν τις φάλαγγες των οπαδών Του. Όταν καταγγέλθηκαν στη  Νικομήδεια, έμειναν σταθεροί στην ομολογία τους και καταδικάστηκαν σε θάνατο. Στην αρχή έσχισαν τις σάρκες τους με σιδερένια όργανα, και κατόπιν τους θανάτωσαν αφού τους έριξαν μέσα σε αναμμένο καμίνι.

 

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΥΡΙΟΙ (10.000) ΜΑΡΤΥΡΕΣ

Μαρτύρησαν δια ξίφους, Ίσως στη Νικομήδεια.

 

Ο ΟΣΙΟΣ ΑΝΑΝΙΑΣ ο Θαυματουργός

Ή μνήμη του αναγράφεται στο Λαυριωτικό Κώδικα Ι 70. Από μικρό παιδί ο όσιος Άνανίας αφιέρωσε τη ζωή του στον ασκητικό μοναχισμό και λόγω της μεγάλης του αρετής ο Θεός τον αξίωσε να θαυτουργή. ο συγκεκριμένος Κώδικας γράφει ότι με την προσευχή του νέκρωσε έναν δράκοντα, επίσης άνέστησε νεκρό άνθρωπο, έβγαλε πολλά δαιμόνια από δαιμονισμένους και αφού προεΐδε και τον θάνατο του, απεβίωσε ειρηνικά.

 

Ο ΑΓΙΟΣ ΕDWARD  (Άγγλος)

Λεπτομέρειες για τη ζωή αυτού του αγίου της Όρθοδοξίας, μπορεί να βρει ο αναγνώστης στο βιβλίο “ΟΙ “Αγιοι των Βρεττανικών Νήσων”, του Χριστόφορου Κων. Κομμοδάτου, επισκόπου Τελμησσοϋ, Αθήναι 1985.

 

Εορτάζοντες την 18ην του μηνός Μαρτίου

http://www.pigizois.net/

Αφήστε μια απάντηση