Καλημέρα και Καλό Μήνα

Καλημέρα και καλό Μήνα

Καλημέρα και καλό Μήνα giortazo


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Καλημέρα και καλό Μήνα giortazo

Καλημέρα και καλό Μήνα giortazo
Καλημέρα και καλό Μήνα giortazo

Καλημέρα και Καλό Μήνα
  To 2017 ανακηρύχθηκε ως έτος για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών με σκοπό αφενός την κατάδειξη της έντασης και της κλιμάκωσης του φαινομένου παγκοσμίως, αφετέρου την λήψη μέτρων για την αντιμετώπισή του.

Αφήστε μια απάντηση