Μήνας: Μάιος 2019

Άγιος Νικηφόρος ο πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ο Ομολογητής 02 Ιουνίου

Άγιος Νικηφόρος ο πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Άγιος Νικηφόρος Άγιος Νικηφόρος ο Ομολογητής Τη μνήμη του Αγίου Νικηφόρου του πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως του Ομολογητού…