Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 21 Ιουνίου

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 21 Ιουνίου

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 21 Ιουνίου

 

Σήμερα 21 Ιουνίου είναι των: Αγίου Πνεύματος, Αγίου Αφροδισίου

Γιορτάζουν οι: Αφροδίσιος, Αφροδισία
Τριάδα, Τριάς
Κορίνος, Κόρη, Κορίνα

 

21 Ιουνίου 2021 Σήμερα γιορτάζουν οι : Αφροδίσιος, Αφροδισία Τριάδα, Τριάς Κορίνος, Κόρη, Κορίνα

Εορτάζοντες την 21ην του μηνός Ιουνίου

 

Τι γιορτάζουμε του Αγίου Πνεύματος

Ποιά η διαφορά της εορτής της Πεντηκοστής από την εορτή του Αγίου Πνεύματος;

 

  04 Μαΐου 2018 🌹🌹🌹Σήμερα γιορτάζουν οι: Πελαγής, Πελάγιος, Πελαγία, Πελαγούλα, Πελαγίνα, Πελαγίτσα, Πελαγιώ, Ιλάριος, Μελής, Μέλος, Μέλιος, Μέλας, Μέλια, Μελίτσα

Αφήστε μια απάντηση