Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 21 Ιουνίου

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 21 Ιουνίου

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 21 Ιουνίου

 

Σήμερα 21 Ιουνίου είναι των: Αγίου Πνεύματος, Αγίου Αφροδισίου

Γιορτάζουν οι: Αφροδίσιος, Αφροδισία
Τριάδα, Τριάς
Κορίνος, Κόρη, Κορίνα

 

21 Ιουνίου 2021 Σήμερα γιορτάζουν οι : Αφροδίσιος, Αφροδισία Τριάδα, Τριάς Κορίνος, Κόρη, Κορίνα

Εορτάζοντες την 21ην του μηνός Ιουνίου

 

Τι γιορτάζουμε του Αγίου Πνεύματος

Ποιά η διαφορά της εορτής της Πεντηκοστής από την εορτή του Αγίου Πνεύματος;

 

  Σάββατο 17 Ιουνίου 2017 .Σήμερα γιορτάζουν οι:Ισμαήλ, Ισμαήλης, Ισμαήλος, Σμαήλης, Σμαήλος, Μαήλης, Μαήλος Φήλιξ, Φίληξ, Φίλιξ, Φίληκας, Φίληξα, Φιλήκη, Φηλικίτη

Αφήστε μια απάντηση