Στις 13 Φεβρουαρίου τιμάται Άγιος Μαρτινιανός

Στις 13 Φεβρουαρίου τιμάται Άγιος Μαρτινιανός

 

Η Εκκλησία σήμερα 13 Φεβρουαρίου τιμά τη μνήμη του Αγίου Μαρτιμιανού.

O άγιος Μαρτινιανός καταγόταν από την Καισάρεια της Παλαιστίνης και έζησε στα χρόνια του αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Μικρού.

Από μικρός ποθούσε τον βίο της άσκησης και της αφοσίωσης. Σε νεαρή ηλικία έστησε τη σκήτη του στο όρια του όρους Κιβωτού, όπου περνούσε τη ζωή του με θερμή προσευχή, άσκηση και μελέτη του λόγου του Θεού.

Η φήμη του, εξαπλώθηκε γρήγορα σε όλη τη γύρω περιοχή, με αποτέλεσμα να συρρέουν στο κελί του πλήθος κόσμου, πού ζητούσε παρηγοριά και τις συμβουλές του.

Ο Άγιος Μαρτινιανός, κάνοντας το έργο του πνευματικού, πήγε σε πολλά μέρη.

ελικά κατέληξε σ’ ένα ησυχαστήριο έξω από την Αθήνα. Συχνά δε έλεγε τα λόγια των αποστόλων Πέτρου και Παύλου: ότι ο Διάβολος περιέρχεται σα θηρίο και ζητά ποιόν να καταπιεί.

Οφείλουμε λοιπόν να προφυλαγώμαστε από τις επιθέσεις του, έτοιμοι πάντοτε για να τον αποκρούσομε. Ο Άγιος Μαρτιμιανός εκοιμήθη σε βαθιά γεράματα στο ερημητήριό του.

 

Στις 13 Φεβρουαρίου τιμάται Άγιος Μαρτινιανός

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ’.

Τήν φλόγα τῶν πειρασμῶν, δακρύων τοῖς ὀχετοῖς, ἐναπέσβεσας Μακάριε, καί τῆς θαλάσσης τά κύματα, καί τῶν θηρῶν τά ὁρμήματα, χαλινώσας ἐκραύγαζες· Δεδοξασμένος εἶ Παντοδύναμε, πυρός καί ζάλης ὁ σώσας με.

 

Κοντάκιον
Ἦχος β’. Τούς ἀσφαλεῖς.

Ὡς ἀσκητήν τῆς εὐσεβείας δόκιμον, καί ἀθλητήν τῇ προαιρέσει τίμιον, καί ἐρήμου καρτερόψυχον, πολίτην ἅμα καί συνίστορα, ἐν ὕμνοις ἐπαξίως εὐφημήσωμεν. Μαρτινιανόν τόν ἀεισέβαστον, αὐτός γάρ τόν ὄφιν κατεπάτησε.

 

πηγή

  Εορτολόγιο: Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2024

Αφήστε μια απάντηση