9 Μαΐου: Σήμερα γιορτάζουν

 

Δευτέρα 9 Μαΐου 2022

Αγίου Χριστοφόρου μάρτυρος, Προφήτου Ησαΐα

Σήμερα γιορτάζουν :
Δευτέρα 9 Μαΐου 2022
Χριστόφορος, Χριστοφόρης, Φόρης, Χριστόφης, Χριστοφία, Χριστοφίνα
Ησαΐας

Χρόνια Πολλά!

 

9 Μαΐου: Σήμερα γιορτάζουν

 

 

 

9 Μαΐου: Σήμερα γιορτάζουν

 

 

9 Μαΐου: Σήμερα γιορτάζουν

 

 

9 Μαΐου: Σήμερα γιορτάζουν

 

 

 

9 Μαΐου: Σήμερα γιορτάζουν

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Άγιος Χριστόφορος: Γιατί θεωρείται προστάτης των οδηγών

Αφήστε μια απάντηση