Το Συναξάρι της ημέρας (31/08)

 

Το Συναξάρι της ημέρας

Το Συναξάρι της ημέρας (31/08)

 

31/8 εορτάζουν:

 • Κατάθεση Τιμίας Ζώνης της Θεοτόκου
 • Ανακαίνιση του Ναού της Θεοτόκου «ἐν τῷ Νεωρίῳ»
 • Άγιος Φιλέορτος
 • Άγιος Διάδοχος
 • Άγιοι Επτά Παρθένοι από τη Γάζα
 • Άγιοι Ανδρέας ο Στρατηλάτης, Ηράκλειος, Φαύστος, Μηνάς και η συνοδεία τους
 • Άγιοι Τέσσερις Μάρτυρες από την Πέργη της Παμφυλίας
 • Άγιοι Τριακόσιοι Εξήκοντα Έξι Μάρτυρες από τη Νικομήδεια
 • Άγιος Aidan
 • Αγία Cuthburge
 • Σύναξη της Παναγίας της Λυκουρισιώτισσας στην Σκουτερά Αγρινίου

 

Το Συναξάρι της ημέρας (31/08)

 

Κατάθεσις Τιμίας ζώνης τῆς Θεοτόκου

Ἡ ἀνακομιδὴ τῆς τίμιας Ζώνης τῆς Θεοτόκου, ἄλλοι λένε ὅτι ἔγινε ἀπὸ τὸ βασιλιὰ Ἀρκάδιο καὶ ἄλλοι ἀπὸ τὸ γιό του Θεοδόσιο τὸν Β΄. Ἡ μεταφορὰ ἔγινε ἀπὸ τὴν Ἱερουσαλὴμ στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ τὴν τοποθέτησαν σὲ μία χρυσὴ θήκη, ποὺ ὀνομάσθηκε ἁγία Σωρός.

Ὅταν πέρασαν 410 χρόνια, ὁ βασιλιὰς Λέων ὁ Σοφὸς ἄνοιξε τὴν ἁγία αὐτὴ Σωρὸ γιὰ τὴν βασίλισσα σύζυγό του Ζωή, ποὺ τὴν διακατεῖχε πνεῦμα ἀκάθαρτο. Ὅταν λοιπὸν ἄνοιξε τὴν ἁγία Σωρό, βρῆκε τὴν τίμια Ζώνη τῆς Θεοτόκου νὰ ἀκτινοβολεῖ ὑπερφυσικά. Καὶ εἶχε μία χρυσὴ βοῦλα, ποὺ φανέρωνε τὸ χρόνο καὶ τὴν ἡμέρα ποὺ μεταφέρθηκε στὴν Κωνσταντινούπολη.

Ἀφοῦ λοιπὸν τὴν προσκύνησαν, ὁ Πατριάρχης ἅπλωσε τὴν τιμία Ζώνη ἐπάνω στὴ βασίλισσα, καὶ ἀμέσως αὐτὴ ἐλευθερώθηκε ἀπὸ τὸ δαιμόνιο. Ὁπότε ὅλοι δόξασαν τὸ Σωτῆρα Χριστὸ καὶ εὐχαρίστησαν τὴν πανάχραντη Μητέρα Του, ἡ ὁποία εἶναι γιὰ τοὺς πιστοὺς φρουρός, φύλαξ, προστάτις, καταφυγή, βοηθός, σκέπη, σὲ κάθε καιρὸ καὶ τόπο, ἡμέρα καὶ νύκτα.

 

Ἀνακαίνιση Ναοῦ τῆς Θεοτόκου ἐν τῷ Νεωρίῳ

Ὁ ἀνακαινισθείς ναὸς τῆς Θεοτόκου στὸ Νεώριο, ἦταν κτῆμα τοῦ πατρικίου Ἀντωνίου, ποὺ βρισκόταν μέσα στὴν αὐλὴ τοῦ σπιτιοῦ του. Κατὰ τὴν ἀναπαλαίωση ὁ ναὸς ἔλαβε θαυματουργικὴ χάρη καὶ ἔκανε πολλὰ θαύματα σὲ πολλοὺς ποὺ προσέρχονταν σ΄ αὐτὸν μὲ πίστη. Ὅταν πέθανε ὁ πατρίκιος Ἀντώνιος, ὁ ναὸς ἐγκαταλείφθηκε καὶ ἐρήμωσε. Ὅταν δὲ ὁ βασιλιὰς Ρωμανὸς Α΄ Λεκαπηνὸς ἑτοιμαζόταν νὰ τὸν γκρεμίσει, ὁ ἐπιστάτης τῆς κατεδαφίσεως τοῦ ναοῦ ἐμποδίστηκε μὲ ὀπτασία τῆς Θεοτόκου. Τότε ἀποφασίστηκε νὰ ἀνακαινισθεῖ ὁ ναὸς καὶ μὲ χρυσόβουλο ἐξασφαλίστηκε ἐτήσια χορήγηση γιὰ τὴν συντήρησή του.

  Το Συναξάρι της ημέρας (25/08)

 

Οἱ Ἅγιοι τέσσερις Μάρτυρες ἀπὸ τὴν Πέργη τῆς Παμφυλίας

Μαρτύρησαν, ἀφοῦ τοὺς ἀνάγκασαν νὰ τρέξουν μέσα στὴ φωτιά.

 

Οἱ Ἅγιοι Μηνᾶς, Φαῦστος, Ἀνδρέας καὶ Ἠράκλειος

Εἶναι οἱ ἴδιοι με αὐτοὺς τῆς 12ης Ἰουλίου. Ἐδῶ περιττῶς ἐπαναλαμβάνονται.

 

Ὁ Ἅγιος Φιλέορτος

Μαρτύρησε διὰ ξίφους.

 

Οἱ Ἅγιοι Ἑπτὰ παρθένοι ἀπὸ τὴν Γάζα

Μαρτύρησαν διὰ ξίφους.

 

Οἱ Ἅγιοι 366 Μάρτυρες ἀπὸ τὴν Νικομήδεια

Ὅλοι μαρτύρησαν διὰ ξίφους.

 

Πηγή

Αφήστε μια απάντηση