Εορτολόγιο Κυριακή 16 Ιουνίου 2024 – Κυριακή των Αγίων Πατέρων

 

Εορτολόγιο Κυριακή 16 Ιουνίου 2024 – Κυριακή των Αγίων Πατέρων

Εορτολόγιο Κυριακή 16 Ιουνίου 2024 – Κυριακή των Αγίων Πατέρων

 

Το Εορτολόγιο της Κυριακής των Αγίων Πατέρων 16 Ιουνίου 2024. Ποιοι Άγιοι Γιορτάζουν Σήμερα:

Ο Άγιος Τύχων ο Θαυματουργός και Επίσκοπος Αμαθούντος Κύπρου. Ο Άγιος Μνημόνιος ο Επίσκοπος Αμαθούντος Κύπρου. Κυριακή της Ορθοδοξίας: Κυριακή των Αγίων 318 Θεοφόρων Πατέρων της Α’ Οικουμενικής Συνόδου.

Πόλου νοητοῦ ἀστέρες σελασφόροι, ἀκτῖσιν ὑμῶν φωτίσαιτέ μοι φρένας. Ξένον τὸν Υἰὸν Πατρὸς οὐσίας λέγων, Ἄρειος, ἤτω τῆς Θεοῦ δόξης ξένος.

Η έκτη κατά σειρά Κυριακή μετά το Άγιο Πάσχα είναι αφιερωμένη από την Εκκλησία μας στην μνήμη των 318 Αγίων Πατέρων, οι οποίοι έλαβαν μέρος στην Α’ Οικουμενική Σύνοδο που συνήλθε στην Νίκαια της Βιθυνίας το 325 μ.Χ. Η σύνοδος συνήλθε κατά πρόσκληση του Μέγα Κωνσταντίνου κατά το εικοστό έτος της βασιλείας του και είχε διάρκεια 3,5 χρόνια.

Διακριθείσες μορφές της συνόδου ήταν ο Αλέξανδρος ο Κωνσταντινουπόλεως, ο Αλέξανδρος ο Αλεξανδρείας, ο Μέγας Αθανάσιος, ο Ευστάθιος ο Αντιοχείας, ο Μακάριος ο Ιεροσολύμων, ο Παφνούτιος, ο Σπυρίδων, ο Νικόλαος, κ.α..

Η Α’ Οικουμενική Σύνοδος καταδίκασε τον Άρειο και τον Αρειανισμό. Διατύπωσε τους πρώτους όρους ορθού Χριστιανικού δόγματος και ιδιαίτερα τα περί του δευτέρου Προσώπου της Αγίας Τριάδος, τον Ιησού Χριστό, ως ομοούσιον τω Θεώ Πατρί. Συνέταξε τα πρώτα επτά άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως.

Τα συμπεράσματα τις συνόδου υπογράφηκαν από περισσότερους από 318 και ο αριθμός αυτός επικράτησε για συμβολικούς λόγους. Οι επίσκοποι που ήταν παρόντες στη σύνοδο συνοδεύονταν από κατώτερους κληρικούς των οποίων ο συνολικός αριθμός ανερχόταν στο τριπλάσιο ή τετραπλάσιο των επισκόπων.

 

  Εορτάζοντες την 14ην του μηνός Οκτωβρίου

Ποιοι Γιορτάζουν σήμερα

Μνημόνιος.
Τύχων, Τίχων, Τυχερή.

16 Ιουνίου η Εκκλησία μας τιμά την Κυριακή των Αγίων 318 Πατέρων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου και τη μνήμη του Αγίου Τύχωνος του Επισκόπου Αμαθούντος Κύπρου και Θαυματουργού.

 

Εορτολόγιο Κυριακή 16 Ιουνίου 2024 – Κυριακή των Αγίων Πατέρων

Πηγή

Αφήστε μια απάντηση