Εoρτάζοντες την 11ην του μηνός Απριλίου

Εoρτάζοντες την 11ην του μηνός Απριλίου

 

Εoρτάζοντες την 11ην του μηνός Απριλίου

Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΙΠΑΣ επίσκοπος Περγάμου

ΟΙ ΟΣΙΕΣ ΤΡΥΦΑΙΝΗκαι ΜΑΤΡΩΝΑ

Ο ΟΣΙΟΣ ΦΑΡΜΟΥΘΙΟΣ

Ο ΟΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ κτήτορας της Ί. Μονής Χρυσοστόμου της Κύπρου

Ο ΟΣΙΟΣ ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΣ

Εoρτάζοντες την 11ην του μηνός Απριλίου

Αναλυτικά

Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΙΠΑΣ επίσκοπος Περγάμου

Ήταν επίσκοπος Περγάμου της Μ. Ασίας και κυβέρνησε την εκεί Εκκλησία με πολύ  ζήλο και αγάπη Χριστού. Αξίζει, εδώ, να άναφέρουμε ότι το έργο του Άντίπα στην Πέργαμο ήταν πολύ δύσκολο. Διότι ή πόλη αυτή ήταν ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα είδωλο-λατρείας. Θρόνο του σατανά, την ονομάζει ο Άγιος Ιωάννης στην Αποκάλυψη. Άλλα ο μαχητής επίσκοπος προχώρησε το δρόμο του με επιμονή, υπομονή και με τη θεία χάρη εμφύτευσε το λόγο του Θεού σε πολλές καρδιές ανθρώπων.

Ή πορεία αυτή του Άντίπα προκάλεσε οργή στους ειδωλολάτρες της Περγάμου. Όταν, λοιπόν, ο Δομιτιανός κίνησε διωγμό κατά των χριστιανών, φέρνουν τον Άντίπα μπροστά στον τότε διοικητή. Και όλοι μαζί, φιλόσοφοι και Ιερείς της ειδωλολατρικής θρησκείας, προσπάθησαν με διάφορα φιλοσοφικά επιχειρήματα να τον πείσουν να αλλαξοπιστήσει. ο Άντίπας με τη θεία φώτιση αντέταξε τόσο ισχυρά επιχειρήματα, πού κυριολεκτικά τους κατατρόπωσε.

Τότε διατάχθηκε ο θάνατος του, μέσα σε πυρωμένο χάλκινο βόδι, όπου οι γέρικες σάρκες του Άντίπα έλιωσαν, αλλά ή ψυχή του μετέβη δίπλα στο θρόνο του Χρίστου. Μάλιστα, ο ίδιος ο Κύριος στην Αποκάλυψη αναφέρεται στον Άντίπα με τη φράση: “‘Αντίπας ο μάρτυς μου ο πιστός”1.

1. Αποκάλυψη Ιωάννου, β’ 13.

Απολυτίκιο. Ήχος α’. Της ερήμου πολίτης

Μυροβλήτην τον θείον και Μαρτύρων τον σύναθλον, τον πανευκλεή Ίεράρχην και Περγάμου τον πρόεδρον, τιμήσωμεν Άντίπαν οι πιστοί, ως τάχιστον και μέγαν ίατρόν, της δεινής οδόντων νόσου, και προς αυτόν από ψυχής βοήσωμεν δόξα τω σε δοξάσαντι Χριστώ, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω ένεργοΰντι δια σου, πάσιν ιάματα.

  24 Δεκεμβρίου 2016: Ευγενείας της οσιομάρτυρος, Αγίου Αχμέτ του νεομάρτυρος,,,,,giortazo.gr

 

ΟΙ ΟΣΙΕΣ ΤΡΥΦΑΙΝΗκαι ΜΑΤΡΩΝΑ

Στούς Συναξαριστές αναφέρεται μόνο ή μνήμη της Τρυφαίνης της εν Κυζίκω. Στόν Λαυριωτικό όμως κώδικα 170 μνημονεύονται και οι δύο. Αυτές ήταν από την πόλη Κύζικο και από μικρές επιθύμησαν την ασκητική ζωή της αρετής. Έτσι αφού σε μεγάλο βαθμό σκληραγώγησαν τη σάρκα και το πνεύμα τους, απόκτησαν μεγάλες αρετές και απεβίωσαν ειρηνικά.

Ο ΟΣΙΟΣ ΦΑΡΜΟΥΘΙΟΣ

Απεβίωσε ειρηνικά.

 

Ο ΟΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ κτήτορας της Ί. Μονής Χρυσοστόμου της Κύπρου

Ό όσιος Γεώργιος υπήρξε ο κτήτορας και ο πρώτος ηγούμενος της Ιεράς Μονής Χρυσοστόμου στην Κύπρο, πού κτίστηκε το 1091 (Παρισινός Κώδικας 402 Coislin).

 

Ο ΟΣΙΟΣ ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΣ

Άρχιμ. Ί. Μονής “Μεταμορφώσεως του Σωτήρος” (Ρώσος, + 1576)

 

https://www.pigizois.net

Αφήστε μια απάντηση