4 ευχές για να ξεφορτωθείτε το κακό μάτι!

4 ευχές για να ξεφορτωθείτε το κακό μάτι

4 ευχές για να ξεφορτωθείτε το κακό μάτι!

 

«Μήπως παιδί μου είσαι ματιασμένο;» έλεγε η γιαγιά μου κάθε φορά που χασμουριόμουν ή πονούσε το κεφάλι μου και ευθύς ξεκινούσε τα «φτου-φτου-φτου» και τις ευχές κατά της βασκανίας.

 

Όντας παιδάκι μου φαινόταν αρκετά αστεία αντίδραση, μεγαλώνοντας όμως συνειδητοποίησα πως η πίστη στο «κακό μάτι» είναι βαθιά ριζωμένη στην ελληνική παράδοση.
Το ξεμάτιασμα είναι διαφορετικό από τόπο σε τόπο και κληροδοτείται από την παλαιότερη γενιά στην νεότερη-πιστεύεις, δεν πιστεύεις!

Παρακάτω θα βρείτε κάποιες ευχές που θα σας βοηθήσουν να ξεφορτωθείτε το κακό το μάτι.

 

Ακόμη και οι πιο δύσπιστοι αξίζει να τις δοκιμάσουν:

Ξεμάτιασμα από την Μικρά Ασία

Προτού πούμε την ευχή πρέπει να μετρήσουμε από το 1 έως το 9.
Μάτια που τον/την ματιάσανε,
τρία είναι καλά να τον γιατρέψουν, πατήρ υιός και άγιο πνεύμα,
και του/της (λέμε το όνομα του ανθρώπου χρειάζεται ξεμάτιασμα) το κακό,
στην γη να σκορπιστεί και την υγειά του να’ χει!

 

Ξεμάτιασμα από την Μικρά Ασία

Νησιώτικο ξεμάτιασμα

Πριν ξεκινήσουμε αναφέρουμε το όνομα του ανθρώπου που ξεματιάζουμε και λέμε την παρακάτω ευχή 3 φορές, ενώ τον σταυρώνουμε. Στο τέλος, φυσάμε 3 φορές.

 

Σταυρός στον ουρανό,
Σταυρός στη γη, κι αν είναι μάτι να φύγει.
Ανάτριχα ήρθε, ανάτριχα να φύγει.
4 ευχές για να ξεφορτωθείτε το κακό μάτι! Νησιώτικο ξεμάτιασμα

Εκκλησιαστικές ευχές

Υπάρχουν όμως και οι εκκλησιαστικές ευχές όπως αυτή του Ιωάννη του Χρυσόστομου που κατατάσσεται στους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας μας και μαζί με τον Βασίλειο τον Μέγα και τον Γρηγόριο τον Θεολόγο αποτελούν τους Τρεις Ιεράρχες, προστάτες της παιδείας.

 

Ο ιατρός και θεραπευτής των ψυχών ημών, η ασφάλεια των εις Σε ελπιζόντων. Σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν, φυγάδευσον και απέλασον πάσαν διαβολικήν ενέργεια, πάσαν σατανικήν έφοδον και πάσα επιβουλήν.

 

Περιέργειαν δε πονηράν και βλάβην και οφθαλμών βασκανίαν… από του δούλου σου ή υπό ωραιότητος ή ανδρείας ή ευτυχίας ή ζήλου ή φθόνου ή βασκανίας, συνέβη και κατάπεμψον άγγελον ειρηνικόν, κραταιόν ψυχής και σώματος φύλακα, όστις επιτιμήσει και απελάσει πάσαν πονηράν βουλήν, πάσαν φαρμακείαν και βασκανίαν των φθοροποιών και φθονερών.

 

  Κυριακή 28 Μαΐου 2017.Σήμερα γιοράζουν οι: Διοσκουρίδης, Διοσκορίδης, Διόσκορος

Ευχή επί βασκανίας

Ελλείψει ιερέως, εκείνος ο οποίος θα αναγνώσει την παρούσαν ευχήν πρέπει να είναι καθαρός καθ’ όλα.

Του Κυρίου δεηθώμεν.

Κύριε ο Θεός ημών, ο Βασιλεύς των αιώνων, ο παντοκράτωρ και παντοδύναμος, ο ποιών πάντα και μετασκευάζων μόνω τω βούλεσθαι, ο την επταπλάσιον κάμινον και τη φλόγα την εν Βαβυλώνι εις δρόσον μεταβαλών και τους αγίους σου τρεις Παίδας σώους διαφυλάξας, ο ιατρός και θεραπευτής των ψυχών ημών,

 

η ασφάλεια των εις σε ελπιζόντων, σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν, απόστησον, φυγάδευσον και απέλασον πάσαν διαβολική ενέργειαν, πάσαν σατανικήν έφοδον και πάσαν επιβουλήν, περιέργειάν τε πονηρά και βλάβη των οφθαλμών βασκανίαν των κακοποιών και πονηρών ανθρώπων υπό του δούλου σου [όνομα του ματιασμένου/ης],

 

και ή υπό ωραιότητος ή ανδρείας ή ευτυχίας ή ζήλου και φθόνου ή βασκανίας συνέβη, αυτός, φιλάνθρωπε Δέσποτα, έκτεινον την κραταιάν σου χείρα και τον βραχιονά σου τον ισχυρόν και ύψιστον, και επισκοπών επισκόπησον το πλάσμα σου τούτο, και κατάπεμψον αυτώ Άγγελον ειρηνικόν, κραταιόν, ψυχής και σώματος φύλακα, ος επιτιμήσει και απελάσει απ’αυτού πάσαν πονηράν βουλήν,

 

πάσαν φαρμακείαν και βασκανίαν των φθοροποιών και πονηρών ανθρώπων, ίνα υπό σου ο σος ικέτης φρουρούμενος, μετ’ ευχαριστίας ψάλλη σοι “Κύριος εμοί βοηθός, και ου φοβηθήσομαι τι ποιήσει μοι άνθρωπος” και πάλιν “ου φοβηθήσομαι κακά, ότι σοι μετ’ εμού ει, ότι συ ει ο Θεός, κραταίωμά μου, ισχυρός εξουσιαστής, άρχων ειρήνης, πατήρ του μέλλοντος αιώνος”.

 

Ναι, Κύριε ο Θεός ημών, φείσαι του πλάσματός σου, και σώσον τον δούλο σου από πάσης βλάβης και επήρειας της εκ βασκανίας γινομένης, και ανώτερον αυτόν παντός κακού διαφύλαξον, πρεσβείαις της υπερευλογημένης,

 

ενδόξου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας, των φωτοειδών Αρχαγγέλων, και παντών σου των Αγίων. Αμήν.
Για να πιάσει το ξεμάτιασμα πρέπει ο ”ματιασμένος” να μην πει ευχαριστώ σε αυτόν που τον ξεματιάζει.

 
4 ευχές για να ξεφορτωθείτε το κακό μάτι!
 

Πηγή και πληροφορίες: myastro.gr, mama365.gr

 

Αφήστε μια απάντηση