Μπανάνες και πρόληψη εγκεφαλικών επεισοδίων (αποπληξία)

μπανάνα
Οι μπανάνες, πώς μπορούν να βοηθούν στην πρόληψη των εγκεφαλικών επεισοδίων; Οι μπανάνες είναι πλούσιες σε κάλιο. Το κάλιο και τα επίπεδά του στο αίμα μας φαίνεται, ότι παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην πρόληψη των εγκεφαλικών επεισοδίων.
Γιατροί από τη Βοστόνη ερεύνησαν σε 5.600 άνδρες και γυναίκες άνω των 65 ετών, την ποσότητα καλίου που έπαιρναν μέσω της διατροφής τους και τα επίπεδα καλίου μέσα στο αίμα τους.
Παράλληλα εξέτασαν κατά πόσο τα άτομα αυτά έπαιρναν διουρητικά φάρμακα τα οποία μειώνουν τα επίπεδα του καλίου στο αίμα, διότι αυξάνουν την αποβολή του καλίου από τα ούρα.


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Τα άτομα αυτά έτυχαν παρακολούθησης για ένα χρονικό διάστημα, που κυμαινόταν από 4 έως 8 χρόνια. Κατά το χρόνο αυτό καταγράφηκαν τα εγκεφαλικά επεισόδια, που συνέβαιναν και συσχετίστηκαν στη συνέχεια με τα επίπεδα καλίου στο αίμα, την ποσότητα καλίου στη διατροφή όπως επίσης και με τη χρήση των διουρητικών φαρμάκων.
Τα αποτελέσματα τους έδειξαν:
1. Τα άτομα, που έπαιρναν διουρητικά και είχαν χαμηλό κάλιο (λιγότερο από 4,1 mEq/l) είχαν αυξημένο κίνδυνο για εγκεφαλικό επεισόδιο
2. Τα άτομα, που δεν έπαιρναν διουρητικά φάρμακα, αλλά είχαν διατροφή με χαμηλή περιεκτικότητα σε κάλιο (λιγότερο από 2,4 γραμμάρια ημερησίως), παρουσίαζαν επίσης αυξημένο κίνδυνο για εγκεφαλικά επεισόδια
3. Τα άτομα που είχαν κολπική μαρμαρυγή και έπαιρναν διουρητικά παρουσίαζαν μέχρι και 10 φορές ψηλότερο κίνδυνο για να εκδηλώσουν εγκεφαλικό επεισόδιο.
Τα ευρήματα αυτά είναι σημαντικά, εάν λάβει ακόμη κάποιος υπ’ όψη του το γεγονός ότι μεταξύ των ασθενών που ήδη εκδήλωσαν εγκεφαλικό επεισόδιο, αυτοί που έχουν χαμηλά επίπεδα καλίου παρουσιάζουν αυξημένα ποσοστά θνησιμότητας.
Παράλληλα άλλοι ερευνητές τονίζουν το γεγονός ότι στη διατροφή του σύγχρονου ανθρώπου ιδιαίτερα στο Δυτικό κόσμο, υπάρχει πολύ λίγο κάλιο σε σύγκριση με τους προγόνους του και σε σύγκριση με άλλες κοινωνίες όπου υπάρχουν πολύ λιγότερα εγκεφαλικά επεισόδια.
Τα διουρητικά φάρμακα δίνονται σε ασθενείς με καρδιακά προβλήματα και άλλες παθήσεις που έχουν σχέση με τους νεφρούς και την υπέρταση.
Τα φάρμακα αυτά μπορούν να προκαλέσουν μείωση του καλίου στο αίμα και γι΄ αυτό θα πρέπει να δίνεται προσοχή στην περιεκτικότητα σε κάλιο της διατροφής.
Οι μηχανισμοί με τους οποίους το κάλιο πιθανόν να βοηθά στην πρόληψη των εγκεφαλικών επεισοδίων δεν έχουν κατανοηθεί πλήρως.

  Καλησπέρα.


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Παρά το γεγονός αυτό, η διατήρηση κανονικών επιπέδων καλίου, σε ασθενείς που παίρνουν διουρητικά όπως επίσης και σε άτομα που δεν παίρνουν οποιαδήποτε φάρμακα, μπορεί να επιτευχθεί δια μέσου μιας διατροφής πλούσιας σε λαχανικά και φρούτα όπως ο μπανάνες που είναι πλούσιες σε κάλιο.

Αφήστε μια απάντηση